Albert Bierstadt
Albert Bierstadt's Oil Paintings
Albert Bierstadt Museum
Jan 8, 1830 - Feb 18, 1902. German-American painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  

Bierstadt.org, welcome & enjoy!
Albert Bierstadt.org
 

Vassily Kandinsky
Twilight

ID: 64165

Vassily Kandinsky Twilight
Go Back!Vassily Kandinsky Twilight


Go Back!


 

Vassily Kandinsky

Russian-born French Expressionist Painter , 1866-1944 was a Russian painter, printmaker and art theorist. One of the most famous 20th-century artists, he is credited with painting the first modern abstract works. Born in Moscow, Kandinsky spent his childhood in Odessa. He enrolled at the University of Moscow and chose to study law and economics. Quite successful in his profession??he was offered a professorship (chair of Roman Law) at the University of Dorpat??he started painting studies (life-drawing, sketching and anatomy) at the age of 30. In 1896 he settled in Munich and studied first in the private school of Anton Azbe and then at the Academy of Fine Arts, Munich. He went back to Moscow in 1914 after World War I started. He was unsympathetic to the official theories on art in Moscow and returned to Germany in 1921. There he taught at the Bauhaus school of art and architecture from 1922 until the Nazis closed it in 1933.   Related Paintings of Vassily Kandinsky :. | Murnau with Church | Study for composition fell | dominant curve. | Composition | Red Church |
Related Artists:
F.Sydney muschamp
fl.1870-1903,d.1929
Eugene Jansson
Swedish Painter, 1862-1915
david von krafft
David von Krafft, konstnär, målare, född 1655 i Hamburg, död 1724 i Stockholm. David von Krafft blev kallad till Sverige 1675 av hofkonterfejaren (hovmålaren) David Klöcker Ehrenstrahl, som dessutom var hans morbror och nu även blev hans lärare i den ädla konsten att måla. Senare studerade von Krafft vidare ett tiotal år i utlandet, särskilt i Italien, slutligen blev han Ehrenstrahls ersättare som hovmålare. Nu fick han en massa beställningar och uppdrag och han målade sakliga och säkert tecknade porträtt, som tyvärr dock är ganska entoniga och kalla i koloriten. Bland hans bästa arbeten är porträttet av Karl XII (finns i Lund) samt av Carl Gustaf Armfeldt d.ä. (Drottningholms slott). I Kalmar domkyrka har han målat altartavlan (dock efter en komposition av en italiensk konstnär). David von Krafft finns representerad vid Nationalmuseum, Malmö Museum, Göteborgs konstmuseum och på Gripsholm. Krafft hade ett stort antal lärjungar och bland dem Gustaf Lundberg och Olof Arenius.


Albert Bierstadt
All the Albert Bierstadt's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved