Albert Bierstadt
Albert Bierstadt's Oil Paintings
Albert Bierstadt Museum
Jan 8, 1830 - Feb 18, 1902. German-American painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  

Bierstadt.org, welcome & enjoy!
Albert Bierstadt.org
 

Thomas Eakins
max schmitt in a single scull

ID: 56270

Thomas Eakins max schmitt in a single scull
Go Back!



Thomas Eakins max schmitt in a single scull


Go Back!


 

Thomas Eakins

American Realist Painter, 1844-1916. Thomas Cowperthwait Eakins (July 25, 1844 ?C June 25, 1916) was a realist painter, photographer, sculptor, and fine arts educator. He is widely acknowledged to be one of the most important artists in American art history. For the length of his professional career, from the early 1870s until his health began to fail some forty years later, Eakins worked exactingly from life, choosing as his subject the people of his hometown of Philadelphia. He painted several hundred portraits, usually of friends, family members, or prominent people in the arts, sciences, medicine, and clergy. Taken en masse, the portraits offer an overview of the intellectual life of Philadelphia in the late 19th and early 20th centuries; individually, they are incisive depictions of thinking persons. As well, Eakins produced a number of large paintings which brought the portrait out of the drawing room and into the offices, streets, parks, rivers, arenas, and surgical amphitheaters of his city. These active outdoor venues allowed him to paint the subject which most inspired him: the nude or lightly clad figure in motion. In the process he could model the forms of the body in full sunlight, and create images of deep space utilizing his studies in perspective. No less important in Eakins' life was his work as a teacher. As an instructor he was a highly influential presence in American art. The difficulties which beset him as an artist seeking to paint the portrait and figure realistically were paralleled and even amplified in his career as an educator, where behavioral and sexual scandals truncated his success and damaged his reputation. Eakins also took a keen interest in the new technologies of motion photography, a field in which he is now seen as an innovator. Eakins was a controversial figure whose work received little by way of official recognition during his lifetime. Since his death, he has been celebrated by American art historians as "the strongest, most profound realist in nineteenth-and early-twentieth-century American art".  Related Paintings of Thomas Eakins :. | The Pathetic Song | Ideologist | The Wrestlers | Scene at Home | The Concert Singer |
Related Artists:
tidemand
Tidemand kom vid 17 års ålder till Köpenhamns konstakademi, studerade där i fem år, tänkte sedan utbilda sig till historiemålare i Munchen, men valde i stället på en kamrats råd Dusseldorf till studieort och reste dit 1837. Han blev elev av Theodor Hildebrandt, men tog tidigare intryck av Carl Friedrich Lessings relativt realistiska historiemåleri. Hans första större målning behandlade ett svenskt ämne, Gustaf Vasa talar till dalkarlarna vid Mora (1841). Målningen inköptes av Rhens och Westfalens konstförening samt förskaffade Tidemand ett resestipendium från Norge och beställning på en altartavla till Vor Freisers kirke i Kristiania. Han reste sedan till Munchen och Italien, återvände till Norge på ett kort besök sommaren 1842, gjorde en studieresa i fjälltrakterna för att samla material till en påtänkt fosterländsk historiemålning, men kom nu till klarhet över sitt mål. Han ville, som han själv yttrat, skildra detta kraftiga naturfolks karaktär seder och vanor. Hans första tavla i detta syfte var Sagoberätterskan 1844, inköptes av drottning Josefina och förskaffade konstnären medlemskap av svenska konstakademien. Efter nya studieresor i Norge målade han Söndagskväll i Hardanger köptes av Oscar I, på slottet i Kristiania och Gudstjänst i en landskyrka. Han bosatte sig 1845 på allvar i Dusseldorf och vann snart ett namn genom de norska bondelivsbilderna. Samma år målade Tidemand i samarbete med Hans Fredrik Gude den romantiska Brudefärden i Hardanger. Revolutionsoroligheterna hade vid denna tid drivit de norske konstnärerna hem till Norge, och det såg ut, som skulle konsten nu bli rotfäst i hemlandet. Impulsen till en nationell konst gavs, men då lugn åter inträdde, återvände konstnärerna till utlandet. Under de närmaste åren målade Tidemand för det av Oscar I uppförda lilla lustslottet Oskarshal, som pryddes av uteslutande norska konstverk, serien Norskt bondeliv. Hans sista arbete var förstudier till en aldrig utförd historiemålning, Kristian IV grundlägger Kristiania, beställd av Oscar II. Tidemand skapade även tre altartavlor. I samarbete med Gude målade han Afton på Kröderen (1849), Ljustring (1850), Likfärd på Sognefjorden (1853), Fiskare i fara (1859), med Sophus Jacobsen Lappar på renjakt (1873) och med Morten M??ller Sinclairs landstigning i Romsdalen (1875). Han blev av sin samtid hyllad som Norges främsta representativa konstnär. Hans betydelse ligger i att han i sin konst gav uttryck åt det nationella uppvaknandet i sitt hemland. På samma gång föreställde han det norska folket för den stora allmänheten i utlandet. I Tyskland betraktades han som en av de främsta representanter i samtidens konst. Han fick många utmärkelser såväl i Tyskland som i Paris och i England, och hans arbeten såldes till höga pris. Sina mest omtyckta målningar upprepade han med tillhjälp av flera medhjälpare gång på gång, några i ända till 12 exemplar. Många av hans arbeten är återgivna i kopparstick och litografi. L. Dietrichson utgav Adolph Tidemand, hans liv og hans værker (2 delar, 1878-79).
George Scharf
1820-1895 British art critic, was born in London, the son of George Scharf, a Bavarian miniature painter who settled in England in 1816 and died in 1860. He studied in the schools of the Royal Academy. In 1840 he accompanied Sir Charles Fellows to Asia Minor, and in 1843 acted as draughtsman to a government expedition to the same country. After his return he devoted himself with great industry and success to the illustration of books relating to art and antiquity, of which the best known are Macaulay's Lays of Ancient Rome (1847); Milman's Horace, (1849); Kugler's Handbook of Italian Painting (1851); and Dr Smith's classical dictionaries. He also engaged largely in lecturing and teaching, and took part in the formation of the Greek, Roman and Pompeian courts at the Crystal Palace. He acted as art secretary to the great Manchester Art Treasures Exhibition of 1857, and in that year was appointed secretary and director to the newly founded National Portrait Gallery. The remainder of his life was given to the care of that institution. Scharf acquired an unrivalled knowledge of all matters relating to historic portraiture, and was the author of many learned essays on the subject. In 1885
Arthur Elsley
British FL.1890-1919






Albert Bierstadt
All the Albert Bierstadt's Oil Paintings




Supported by oil paintings and picture frames 



Copyright Reserved