Albert Bierstadt
Albert Bierstadt's Oil Paintings
Albert Bierstadt Museum
Jan 8, 1830 - Feb 18, 1902. German-American painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  

Bierstadt.org, welcome & enjoy!
Albert Bierstadt.org
 

Jean Baptiste Camille Corot
La lecture interrompue (mk11)

ID: 21069

Jean Baptiste Camille  Corot La lecture interrompue (mk11)
Go Back!Jean Baptiste Camille  Corot La lecture interrompue (mk11)


Go Back!


 

Jean Baptiste Camille Corot

1796-1875 Corot Locations French painter, draughtsman and printmaker. After a classical education at the College de Rouen, where he did not distinguish himself, and an unsuccessful apprenticeship with two drapers, Corot was allowed to devote himself to painting at the age of 26. He was given some money that had been intended for his sister, who had died in 1821, and this, together with what we must assume was his family continued generosity, freed him from financial worries and from having to sell his paintings to earn a living. Corot chose to follow a modified academic course of training. He did not enrol in the Ecole des Beaux-Arts but studied instead with Achille Etna Michallon and, after Michallon death in 1822, with Jean-Victor Bertin. Both had been pupils of Pierre-Henri Valenciennes, and, although in later years Corot denied that he had learnt anything of value from his teachers, his career as a whole shows his attachment to the principles of historic landscape painting which they professed.  Related Paintings of Jean Baptiste Camille Corot :. | Avignon from the West | Volterra | Ville-d'Avray (mk11) | La toilette (mk11) | Civita Castellana (mk11) |
Related Artists:
John Skinner Prout
(1805-76), nephew of the famous English watercolourist Samuel Prout (1783-1852)
Albert goodwin,r.w.s
1845-1932 English painter. During the early 1860s Goodwin studied with Arthur Hughes and Ford Madox Brown, who predicted that his pupil would become 'one of the greatest landscape painters of the age'. Hughes and Brown impressed on Goodwin the Pre-Raphaelite principles of high finish, vivid colour and working directly from nature that inform his early landscape style,
johan gustaf sandberg
Johan Gustaf Sandberg, född 1782, död 1854, var målare; han var professor i teckning vid Konstakademien från 1828, och direktör där 1845?C1853. Sandberg ägnade sig främst åt historiemåleri, med motiv ur nordisk mytologi och svensk historia. Hans främsta verk inom detta område är kalkmålningarna över Gustav Vasa i Uppsala domkyrka. Han målade också en mängd porträtt. Sandberg blev 1794 elev i konstakademins principskola och 1801 i antikskolan, lärde samtidigt musik och klaverspelning och tjänade pengar genom lektioner och genom arbete på kungliga teaterns dekorationsmålarverkstad. Under den följande tiden slöt han sig till den opposition mot akademin, som hade sin medelpunkt i "Sällskapet för konststudium". Tvisten med akademin lade sig snart, Sandberg valdes till ledamot 1821 och blev ordinarie professor 1828. Däremot hade han aldrig tillfälle att göra den för äldre tiders konstnärer obligatoriska studieresan till södern. Han utförde teckningarna till praktverket "Ett år i Sverige" (1827 -35) med bilderna graverade under Christian Didrik Forssells ledning och texten skriven av Anders Abraham Grafström. Under upprepade sommarvistelser på Säfstaholms slott målade Sandberg folktyper och folkdräkter. Åtskilliga porträtt utförde Sandberg för det praktfulla "Galleri af utmärkta svenska lärde, vetenskapsidkare och konstnärer", som han utgav 1835?C42 (100 porträtt, litograferade av J. Cardon).


Albert Bierstadt
All the Albert Bierstadt's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved